Publications

International aspects of corporate reorganisations (2005_Bd. 6 Anhang 3, RZ. 1-296)

in: Widmann/Mayer (Hrsg.), Umwandlungsrecht (Loseblattwerk), Bonn Lieferung 2005, Bd. 6 Anhang 3, Rz. 1–296 (zusammen mit Werner Beilstein)

Urs Zeltner, January 2005
Publication only in German